Servizos complementarios

Plantas de transferencia

Servizos propios

Profesionais capacitados

O QUE FACEMOS

Os Nosos Servizos

Servizos intermunicipais de recollida de residuos sólidos urbanos prestados pola Deputación de Ourense.

Enlace a EIEL Xeoportal

Visor de equipamento da Deputación Provincial de Ourense

Medios

Negociado de Servizos Urbanos Intermunicipais da Sección de Residuos e Enerxía do Servizo de Augas e Medio Ambiente da Área de Medio Ambiente

Alta Calidade nos Servizos de Limpeza