Vidro

Recollida de vidro regulada por convenio de cooperación cos concellos para a recollida da fracción vidro, segundo o convenio marco da Xunta de Galicia-Ecovidrio, en 64 concellos.