Papel e cartón

Recollida de papel e cartón, regulada por convenio de cooperación cos concellos para a recollida da fracción papel e cartón, conforme ao convenio marco da Xunta de Galicia-Ecoembes para a recollida selectiva de papel e cartón en 59 concellos.