Baixa Limia

Planta de Transferencia da Baixa Limia, localizada na parcela 1109 do polígono 9, en Corredoira, na estrada de Bande a Muiguemes.

  • Resto

  • Envases lixeiros