Medios

A continuación indicanse os medios dos que dispón o Negociado de Servizos Urbanos Intermunicipais da Sección de Residuos e Enerxía do Servizo de Augas e Medio Ambiente da Área de Medio Ambiente para realizar o servizo intermunicipal de recollida de r.s.u. e os servizos complementarios