Biblioteca

Documentos de interese sobre o servizo de recollida de residuos sólidos urbanos da Deputación.

Tríptico punto limpo móbil

Cartel A3 punto limpo móbil

Coste efectivo dos servizos punto 5.3 do informe 2018

Estudio económico para modificación ordenanza lixo por bonificación Sogama 2019

Presentación xornada informativa 11_02_2019

Presentación xornada informativa 22_07_2019

Fixación de horarios para depositar o lixo nos contedores de proximidade

Modelo de acordo plenario para concellos que teñen xa ordenanza provincial de lixo

Modelo de acordo plenario para concellos que adopten por primeira vez a ordenanza provincial de lixo

MODIFICACIÓNS DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DELEGADO DE RSU

Informe de xestión da U. X. Provincial do servizo de recollida de residuos municipais para o exercicio do ano 2018

Ordenanza reguladora do servizo provincial de asistencia a entidades locais en materia de rega e baldeo de espazos públicos locais

Certificate ISO 50001. Energy management system of Urban Waste Collection Service. Diputación Provincial de Ourense (English)

Os residuos non basta con tiralos, debemos separalos.

Que debemos tirar ao contedor amarelo?

Ordenanza provincial de lavado de contedores.

Convenio marco de cooperación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos

Convenio de cooperación para a xestión das plantas de transferencia de rsu.

Recorta e cólgao na túa cociña

Ordenanza reguladora do servizo intermunicipal de recollida de residuos urbanos

Certificado ISO 50001. Sistema de xestión de enerxía do Servizo de Recollida de RSU. Deputación Provincial de Ourense (Galego)

Certificado ISO 50001. Sistema de gestión de energía del Servicio de Recogida de RSU. Diputación Provincial de Ourense (Español)

Aprender a reciclar con Boliño, Nica e Lois.